On-line Gym přináší

Hubnutí kardiem jako přežitek

Chodíš běhat a hlídáš si tepovku, ať nedej bože nepřekročíš svou aerobní zónu, protože tam se spalují tuky nejefektivněji? Cvičení v nízké intenzitě jistě má svůj význam a účinek, ale dnes se za efektivnější „spalovač“ považuje spíše cvičení, které střídá nízkou a vysokou intenzitu.

Kardio vs. HIIT

Kratší cvičení, které takto střídá intenzitu, prokazatelně spálí více kalorií, než jednou tak déle trvající aktivita v konstantním tempu při nízké aktivitě.

Tzv. HIIT (high-intensity-interval-training), tedy vysoko intenzivní intervalový trénink je založen na střídání intervalů odpočinku a maximálního zatížení. Tento pojem je obecnější název pro cvičení, jako je třeba kruhový trénink nebo tabata. Oba typy tréninků najdeš v On-line Gymu.

HIITu je připisován až 9x větší účinek, než klasickému lehkému kardiu!

Jeho hlavní kouzlo tkví v tzv. „dopalovacím efektu“, tedy určitém dojezdu, kdy spaluješ ještě několik hodin po tréninku. Při samotném cvičení tuk nespaluješ téměř vůbec, jelikož tělo čerpá z jiných zdrojů, než při nízké intenzitě, ale dojezdový efekt ve výsledku spálí mnohem víc tuku, než běžné kardio.

Důležité je si také uvědomit, že u kardia začíná spalování tuků až po cca 20 minutách. Naopak HIIT většinou celkově netrvá déle, než 30 minut. Je tedy efektivnější i časově.

Pojď si přiznat, že 30 minut denně si pro sebe najdeš. Jdeme na to?