Zásady ochrany osobních údajů

1.Obecné informace

Pokud jste naším klientem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). 

Kdo je správce?  

Správcem je společnost MIKASZ GROUP s.r.o., Brožíkova 284/8 266 01 Beroun - Závodí, IČ 07461089, DIČ CZ07461089, která je také provozovatelem Super Kurháč. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří se zpracováním budou pomáhat. 

Všechny osobní údaje zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování a aktivitě zákazníka.

2.Nakládání s osobními údaji

Společnost MIKASZ GROUP s.r.o. zpracovává tyto osobní údaje: jméno, email, audiovizuální záznamy.

Osobní údaje klientů MIKASZ GROUP s.r.o. nepředává žádné další osobě. Veškeré osobní údaje jsou vedeny naším zpracovatelem, firmou SmartSelling a.s., Reservio, s.r.o. Údaje, které MIKASZ GROUP s.r.o. o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit nebo vymazat, a to odhlášením v patičce každého e-mailu nebo zasláním e-mailu na michal@superkruhac.cz. Klient souhlasí s e-mailovým zasíláním obchodních sdělení, novinek, informativních zpráv a provozních upozornění.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován k těmto účelům:

- informační účely
- provozní účely
- zasílání novinek

Audiovizuální záznamy

V prostorách provozoven jsou pořizovány audiovizuální záznamy, které slouží k marketingovým účelům a zlepšení služeb klientům. Klient svojí účastí na tréninku s pořizováním záznamů souhlasí.

3.Závěrečná ustanovení

Veškerá data jsou vedena pouze elektronicky a to u našeho zpracovatele, u firmy SmartSelling a.s., Reservio, s.r.o. Veškerá data jsou přístupná pouze zaměstnancům, kteří mají právo s těmito údaji nakládat a zpracovateli firmě SmartSelling a.s., Reservio, s.r.o., který ručí za technickou správu těchto dat.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.