Registrace je hotová!

V mailu najdeš doplňující informace a pokyny k platbě.

Zkontorluj i SPAM a hromadnou poštu, kdyby mail vůbec nedorazil, tak napiš na michal@superkruhac.cz